Akachan

BookMark
1 truyện
  • Bad Guy

    Bad Guy

    Tác giả: ,

    "Bạn sẽ làm gì nếu gặp lại kẻ đã hành hạ mình khi còn đi học? Tôi sẽ không bỏ qua đâu, tôi sẽ khiến chúng phải thèm muốn …