Gamang

BookMark
1 truyện
  • Ông Bố Ăn Chơi

    Ông Bố Ăn Chơi

    Tác giả: ,

    Một ông bố trẻ tuổi lâm vào khủng hoảng vì áp lực chăm sóc gia đình, vợ con,... sau đó nhận được một lời đề nghị khiến anh thay …